Şahıs Firması Sahipleri Yemek Masraflarını Gider Olarak Gösterebilir mi?

Giderler konusunda arabalardan sonra en çok merak edilen konulardan birisi de şirket sahiplerinin yemek giderlerinin şirketleri için gider olarak kabul edilip, edilmeyeceği şüphesiz.

Yemek fiş veya faturaları Şahıs firmaları için;

2022 Tarihli güncel özelge şu şekilde diyor;

İşveren olarak, mesai saatleri içerisinde faturalandırılan yemek masraflarınızı gider olarak gösterip gösteremeyeceğiniz ve günlük bir limiti olup olmadığı hususlarında görüş talep ettiğiniz anlaşılmış olup, Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.

Kendinize ait yemek masraflarınızın,

  • İş ile ilgili olması,
  • İşin önemi ölçüsünde yapılması ve
  • Kişisel ihtiyaçlar kapsamında keyfi olarak yapılan harcamalar olmaması şartıyla,

Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Yemek fiş veya faturaları Limited ve Anonim Şirketler açısından;

Peki bu konuda maliyenin görüşü ne derseniz;

Limited veya Anonim şirket ortaklarının yemek giderleri şirket açısından maalesef gider olarak kabul edilmemektedir.

Ancak yemek fişleri veya faturalarının bir kısmı temsil ağırlama gideri olarak kabul edilebilir. Bu noktada yemek yenilen yani temsil ve ağırlama harcamasının yapıldığı kişinin veya kişilerin firma ile ticari ilişkisi olması şarttır.

Yani arkadaşınız ile yemeğe çıkıp faturasını gider olarak göstermeyin deniyor.

Bu harcamaların işletme sahibi veya sahiplerinin şahsi ihtiyaçları ve zevklerini tatminine yönelik olmaması, temsil masraflarının kimin için ve ne amaçla yapıldığının belli olması zorunludur.

Kaynak: https://medium.com/mali-m%C3%BC%C5%9Favir-evren-%C3%B6zmen/%C5%9Fah%C4%B1s-firmas%C4%B1-olanlar-kendilerine-ait-yemek-masraflar%C4%B1n%C4%B1-gider-olarak-g%C3%B6sterebilir-mi-ecf92db2bcb2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *