Şirketlere Danışmanlık Nasıl Yapılır?

Günümüzdeki şirketlerin büyük bir çoğunluğu şirketin ilerlemesi, gelişimi, nitelikli iş gücü temini veya kurumsallaşmak için dışarıdan hizmet almayı tercih etmektedir. Şirket bünyesinde istihdam edilecek yeni personelin alışma süreci ve eğitim maliyetleri göz önüne alındığında dışarıdan danışmanlık almak şirketin lehine bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şirketler Neden Danışmanlık Hizmeti Almaktadır?

Şirketlerin faaliyet konularına göre birçok alanda hizmet ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaçların her birinin yeni personel alınarak giderilmesi ise mümkün değildir. Bu durum yeni personel için ayrılan istihdam kadrolarındaki bütçenin azalmasına sebep olacağından dışarıdan, alanında uzman kişilerden danışmanlık hizmeti alınması tercih edilmektedir. Bu sayede ihtiyaç duyulan hizmete çok kısa bir sürede erişilmekte ve alanında oldukça tecrübeli kişilerden danışmanlık alınmaktadır.

Danışmanlık Hizmetinin Faydaları Nelerdir?

Bağımsız 3. kişi veya kuruluşlar tarafından verilen danışmanlıklar sayesinde alanında uzman olan profesyonel danışmanların bilgi birikimi ve tecrübelerinden yararlanılabilmektedir. Bu sayede danışmanlık hizmetinin talep edilmesine konu amaca daha çabuk ve verimli bir şekilde ulaşılabilir. Özellikle yönetim danışmanlığı hizmeti, şirketin iç işleyişindeki pürüzlerin giderilmesi ve kurumsallaşma için önemli ve tercih edilen bir hizmettir.

Şirket Danışmanlığı Süreci Nasıl Yürütülür?

Öncelikle şirketin ihtiyaçları analiz edilerek gerekli araştırmalar yapılır. Bu araştırma sırasında yöneticilerden, şirkette çalışan ve şirketi tanıyan personelden yardım alınır. Danışmanlık hizmetinin sonucunda ulaşılması gereken asıl amaç ortaya konulur. Bir proje bazında yürütülecek danışmanlık hizmetlerinde adım adım projenin ilerleyiş aşamaları belirlenir ve zaman planlaması yapılır. Projede belirlenen süre ve aşamalara uygun olarak hizmetin tamamlanması için şirket çalışanları ile ortak süreç yürütülür.

Hangi Konularda Danışmanlık Yapılabilir?

  • Proje yönetimi
  • İşe alım ve yetenek yönetimi
  • Teknolojik verimlilik
  • İş geliştirme
  • Kurumsal gelişim
  • Kişisel gelişim
  • Kurumsallaşma hizmeti
  • Hukuki danışmanlık hizmeti vb. her türlü yetkinlik gerektiren alanda şirketlere danışmanlık verilebilmektedir.

Kimler Danışmanlık Yapabilir?

Konusuna ve faaliyet alanına göre çeşitli meslek sahipleri veya danışmanlık şirketleri tarafından şirketlere danışmanlık yapabilir. Avukatlar, insan kaynakları alanında eğitim hizmeti veren danışmanlar, ERP yazılım danışmanlıkları, müşteri ilişkileri alanında uzman kişiler, kişisel ve kurumsal gelişim uzmanları vb. alanlarda uzmanlığı olan kişiler tarafından danışmanlık yapılabilmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *